About.

Polygon Wizard Co., Ltd. (Me-D Comic)

Facebook : www.facebook.com/MeDComic

bd

บริการ : ออกแบบ-ผลิตสื่อสำหรับเยาวชน, สื่อประชาสัมพันธ์, สิ่งพิมพ์และภาพเคลื่อนไหว, ออกแบบและจัดนิทรรศการ, งานแสดงผลงาน, งานสัมนาวิชาการ

นิติบุคคลประเภท : บริษัทจำกัด

ทะเบียน-เลขผู้เสียภาษี เลขที่ 0505548004251

Polygon Wizard ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตสื่อ สร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานนำเสนอสื่อให้แตกต่าง สร้างสรรค์ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าผู้รับบริการ ปัจจุบัน Polygon Wizard แบ่งงานบริการออกเป็น 4 ด้าน คือ

1. การ์ตูนสิ่งพิมพ์ (Comic)

Me-D Comic  กลุ่มงานที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการเปิดบริษัท มีหน้าที่ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์การ์ตูนทั้งที่เป็นงานจ้างผลิตจากองค์กร-หน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดี การคืนสิ่งดีให้กับสังคม หรือเพื่อถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้าน และผลิตหนังสือการ์ตูนความรู้เพื่อจัดจำหน่ายผ่านร้านหนังสือทั่วประเทศขึ้นเอง

ss1

ตัวอย่างการ์ตูนสารคดี เช่น การ์ตูน “กบนอกกะลา” ที่นำเนื้อหาและคาแรคเตอร์มาจากรายการโทรทัศน์ กบนอกกะลา ซึ่งผลิตต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นจำนวน กว่า 135 เรื่อง หรือการ์ตูนที่ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการระดับประเทศ หรือผู้เชี่ยวชาญระดับโลก อย่างเช่น การ์ตูนชุด “โรงเรียนทะเล” (Sea School)ss2

ซึ่ง ดร.ธรณ์ ธำรงค์นาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักวิชาการด้านชีววิทยาทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เป็นผู้รับรองเนื้อหาวิชาการ และเป็นตัวการ์ตูนหลักในเรื่อง

2. ภาพเคลื่อนไหว (3D Animation)

0%

  คลิก หรือทัชสกรีนเพื่อหมุนดูภาพแบบ 360°

  ss8

  Polygon Wizard มีนักออกแบบ (Character designer) ช่างปั้นวัตถุ 3 มิติ (Modeler) นักสร้างการเคลื่อนไหว 3 มิติ (3D Animator) ที่มีฝีมือและประสบการณ์สูง และในจังหวัดเชียงใหม่ยังมีบริการด้านการบันทึกและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเป็นไฟล์ดิจิทัล (Motion Capture) ถึง 2 แห่ง คือ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้เรามีศักยภาพในการผลิตผลงาน 3D Animation, 3D Character Animation, Visual Effect ได้อย่างมีคุณภาพ สวยงาม และรวดเร็วเช่นเดียวกันกับสตูดิโอแอนิเมชั่นชั้นนำในต่างประเทศ

  ss4

  นอกจาก Animation ในรูปแบบภาพยนตร์แล้ว ยังสามารถผลิตเป็น AR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแสดงภาพหรือตัวการ์ตูนวัตถุ 3 มิติผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแทปเลต ซึ่ง AR ของเรา สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนมีชีวิต และยังแสดงสีหน้าอารมณ์ หรือแสดงวัตถุที่เหมือนจริงได้ด้วย (ดาวน์โหลดตัวอย่าง application ar คลิก )

  ss10

  3. พัฒนาบุคลากร (Training)

  ss11

  Polygon Wizard ผลิตผลงานหนังสือวิชาการ จัดทำเนื้อหาหลักสูตร และพิมพ์หนังสือคู่มือด้านการผลิตสื่อการ์ตูน-แอนิเมชั่น หนังสือบางส่วนได้จัดพิมพ์ และจัดจำหน่ายทั่วประเทศโดยศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถูกใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง บริษัทฯ ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการอบรมให้กับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (SIPA) มาแล้วถึง 3 หลักสูตร คือหลักสูตรนักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับกลาง (Pre-Professional 3D Animation) หลักสูตรนักสร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ระดับสูง (Professional 3D Animation) และหลักสูตรภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ (2D  Animation)

  ss12

  ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมกับ Polygon Wizard รวมแล้วมากกว่า 1,000 คน และในปี 2557 โครงการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ Polygon Wizard พัฒนาหลักสูตรและแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน คู่มือครู ที่บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับกลุ่มอาชีพ 12 วิชา…

  4. นิทรรศการ (Exhibitor)

  ss5

  Polygon Wizard บริการออกแบบสื่อนิทรรศการ และจัดแสดงนิทรรศการครบวงจร ตั้งแต่งานโครงสร้างบูธ ออกแบบสื่อและส่วนประกอบเช่น แท่นนิทรรศการ งานกราฟิคนำเสนอข้อมูลต่างๆ งานวิดีทัศน์ ชิ้นงานจัดแสดงที่เป็นงานดีไซน์เฉพาะหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปจนถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อล่วงหน้า

  ss13

  การติดตั้งงานนิทรรศการทั้งระบบทั้งภายใน และภายนอก และยังมีทีมงานจัดแสดงโชว์ต่างๆ การประชาสัมพันธ์ภายในงานโดย Pretty หรือ MC ที่มีประสบการณ์ ทั้งหมดเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้แสดงงานนิทรรศการที่สมบูรณ์แบบ เป็นที่น่าสนใจ ดึงดูดให้ผู้คนเข้าชม โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน-คนรุ่นใหม่

  ss7